De aanleg van glasvezel door E-Fiber gaat in Zeist niet door.
Mogelijk wel ooit via KPN

Bericht op de site van E-Fiber

E-Fiber legt geen glasvezel aan in Zeist

31-03-2020

De aanleg van een glasvezelnetwerk in Zeist is van de baan. Na een intensieve campagne heeft E-Fiber begint maart bij het gemeentelijk bestuur aangegeven het netwerk aan te willen leggen. In de tussentijd heeft de gemeente Zeist ook gesprekken gevoerd met KPN en een overeenkomst gesloten. E-Fiber betreurt de werkwijze van KPN en de gemeente en voelt zich gedwongen de aanleg, die anders in april van start zou zijn gegaan, af te blazen. Dit was een lastige keuze met het oog op het enthousiasme vanuit de inwoners.

Kapitaalvernietiging

E-Fiber vindt dat het aanleggen van meerdere glasvezelnetwerken in één gemeente kapitaalvernietiging is. Het is niet mogelijk om een rendabel netwerk aan te leggen met twee spelers. De aanleg van een tweede netwerk is bovendien onnodig omdat E-Fiber een open netwerk aanlegt, alle aanbieders zijn welkom om hun diensten aan te bieden, zo ook KPN. KPN verkiest echter het aanleggen van een eigen netwerk. Twee netwerken aanleggen zorgt voor een overbodig volle ondergrond en forse complicaties en vertraging tijdens de uitrol. Bovendien leidt dit tot extra overlast en verwarring bij inwoners.

Consequenties voor keuzevrijheid

E-Fiber verwacht dat de toegangsvoorwaarden voor andere providers op het netwerk van KPN niet gaan verbeteren, gezien de recente uitspraak van het CBb over toegangsverplichting tot de netwerken van Ziggo en KPN. Dit heeft consequenties voor de keuzevrijheid van consumenten.

Dank

E-Fiber wil alle inwoners die zich hebben ingeschreven bij een van de providers en alle ambassadeurs en providers van harte bedanken voor hun vertrouwen en steun tijdens de afgelopen maanden.